Fer una donació

Les campanyes electorals suposen una despesa molt elevada i, habitualment, els partits polítics i candidats han de buscar diferents fòrmules de finançament per poder-les fer front. La reserva d’espais, la creació de materials informatius sobre les propostes de ciutat o l’ensobrat de paperetes electorals són només alguns dels exemples pel quals s’exigeix comptar amb no pocs recursos. És per aquest motiu que, des de la nostra candidatura, obrim aquest espai per exposar-vos, amb màxima transparència, la possibilitat de col·laborar amb l’aportació que considereu adequada. El teu suport econòmic és molt important per impulsar Lleida.

Compte bancari: Caixabank

 ES73-2100-5000-5402-0023-7372

A l’hora de realitzar l’ingrés (sigui en Oficina o Online) s’ha d’informar del següent:

• Concepte: Aportacions voluntàries ciutat de Lleida
• Número de DNI amb lletra (equivalent al NIF)
• Nom i Cognoms (segons DNI)
• Adreça fiscal (domicili habitual)

Límit màxim per persona: 10.000 euros

Nota jurídica a tenir en compte: els partits polítics no poden acceptar o rebre, directament o indirectament, donacions de persones físiques que, en exercici d’una activitat econòmica o professional, siguin part d’un contracte vigent dels que preveu la legislació de contractes del sector públic. Els partits polítics en cap cas poden rebre donacions de persones jurídiques.